Öngösterim Görseli

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sempozyumda Türkçe ve İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.

Sempozyumda sunulacak bildiriler Powerpoint  olarak hazırlanıp sunulacaktır.

Sunumlar 20 dakikadır.

Kabul edilen posterler, poster sahipleri tarafından dijital ortamda 5 dakikalık sunumlar şeklinde anlatılacaktır.

Kabul edilen posterler 50*70 cm dikey boyutunda hazırlanmalıdır.

Sempozyuma gönderilen bildiri ve poster özetleri, körleme yöntemi ile sempozyum bilim kurulunda  yer alan hakemlere gönderilecektir. Çalışmalar amaç, kapsam, uygunluk ve metodolojik yaklaşım açısından değerlendirilecektir. Kabul ve reddedilen bildiri ve posterler, sempozyum yürütme kurulu tarafından yazarlara e-posta ile bildirilecektir.Kabul edilen bildiriler sunulduktan sonra bir kez daha hakem değerlendirmesinden geçecek ve kabul edilen bildiriler hakem önerileri doğrultusunda tam metin olarak şu yayınlardan birinde yayımlanacaktır: “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” adlı kitapta, Arşiv Dünyası Dergisi ya da Bilgi Yönetimi Dergisi’nde yayımlanacaktır.